สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการอื่นๆ

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

 • อบรมเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ
 • Access English
 • Britanica Online
 • ขอเชิญทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • EEWOWW
 • New Book List Book Fair 2017
 • โครงการ อบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • maruey elibrary
 • Re-Market 500x225
 • IGLibraryBanner 500x 225
 • Borrower Right 500x495
 • Academic One file 2016 500x495
 • Borrower Info 500x225
 • eBook Academic Collection (Slide)
 • IQ News Clips 500x225
 • MJU Library Online Purchasing System
 • researchroom