Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lost and Found

ของหายได้คืน

สำนักหอสมุดเปิดช่องทางให้ผู้ใช้บริการที่ทำสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าสูญหายภายในอาคารสำนักหอสมุด สามารถติดต่อตามช่องทางที่เปิดให้บริการได้โดยปฏิบัติตามข้อปฎิบัติ ดังนี้

ข้อปฏิบัติ

1. ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านเคาน์เตอร์บริการทั้ง 3 ชั้น หรือโทรเข้ามาที่ 053-873510 และสามารถแจ้งเข้ามาทาง Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/mjulibrary/
2.  แจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินหรือของที่หาย สถานที่ เวลาอย่างละเอียดกับเจ้าหน้าที่
3.  ส่งรูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหายให้ส่งให้เจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
4.  แจ้งเบอร์โทรหรือช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
5.  หากพบทรัพย์สินหรือของที่แจ้งหายแล้วให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดด้วย
นอกจากนี้หากผู้ใช้คนไหนม่แน่ใจว่าได้ทำสูญหายหรือลืมทรัพย์สินทิ้งไว้ที่สำนักหอสมุดหรือไม่ สามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้ที่นี่ คลิกตรวจสอบของทีเจ้าหน้าที่พบ