Skip to content Skip to footer

COVID-19 UPDATES AND INFORMATION

COVID-19 UPDATES & INFORMATION เป็นฐานข้อมูล ข่าวสาร บทความ  และอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยอัพเดทสถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus  จากหลายสำนักพิมพ์พันธมิตร…

Read more

Botanic & Animal Illustrations

The Biodiversity Heritage Library เป็นโครงการที่รวบรวมหนังสือเอกสารที่บันทึกเรื่องราวและภาพเขียนของธรรมชาติในช่วงที่เราเริ่มสำรวจและก่อร่างความรู้ทางธรรมชาติวิทยา ชุดภาพจำนวนนับล้านได้รับการทำสำเนาและเผยแพร่ จัดเก็บระบบให้เราได้เข้าไปดู – แต่อาจจะเยอะหน่อย – ลองไปดูที่คอลเล็กชั่นหรือภาพที่ทางโครงการแนะนำ มีทั้งภาพนกหายาก…

Read more