วันที่ 22 มกราคม 2561
ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่ 08:30 - 20:00 น.