วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่ 08:30 - 20:00 น.