แจ้งเปลี่ยนแปลง username และ password สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โดยเปลี่ยนมาใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษา  username ขึ้นต้นด้วย mju  แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และบุคลากร ใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้ระบบของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งจากเว็บไซต์ http://opac.library.mju.ac.th/ และ แอปพลิเคชัน ALIST Opac

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ 0-5387-3517 หรือทาง facebook messenger