โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ณ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการปรับปรุง จัดพื้นที่ของห้องสมุด รวมถึงมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่ห้องสมุด โดยมีนายรชฎ รติเมธาชน รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

IMG_5130_resize IMG_5136_resize IMG_5142_resize IMG_5148_resize IMG_5149_resize IMG_5150_resize IMG_5153_resize IMG_5155_resize IMG_5191_resize IMG_5194_resize IMG_5195_resize IMG_5197_resize IMG_5201_resize IMG_5206_resize IMG_5216_resize IMG_5281_resize IMG_5296_resize IMG_5307_resizePhoto 7-12-2559 BE0001 Photo 7-12-2559 BE0002 Photo 7-12-2559 BE0003 Photo 7-12-2559 BE0004        Photo 7-12-2559 BE0023

1 Comment

  • คราฟท์สิ่งที่สร้างสรรค์เมื่อพวกเขาอยู่ที่นั่น

Leave a Reply