สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการอื่นๆ

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำวารสารประจำเดือน มกราคม 2558
ยางพาราไทย

ข่าวสมาคมยางพาราไทย

 

     ข่าวสมาคมยางพาราไทย โดยสมาคมยางพาราไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ และ 3) เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการยางทั้งภาครัฐและเอกชน

     สำหรับข่าวสมาคมยางพาราไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 01 มกราคม 2558 นี้ มีเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราไปยังประเทศอิหร่าน ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยแหล่งพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนสินแร่สำคัญ และอิหร่านจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ยางรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามโทร. 3191

หมายเหตุ:  ISSN: 0859-8630

[..ดูแนะนำวารสารทั้งหมด..]