สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการอื่นๆ

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

     ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นปูชนียบุคคล ที่ชาวแม่โจ้ให้ความรักเคารพนับถือและอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดมา โดยท่านได้สร้างคุณูปการแก่แม่โจ้มากมาย ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 จึงถือเอาวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
     สามารถใช้บริการอ่านหนังสือออนไลน์เพื่ออ่านประวัติของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิภาต ได้ที่ หนังสือวิภาต บุญศรี วังซ้าย

[..ดูแนะนำ E-Bookทั้งหมด..]