สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการออนไลน์

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบรุ่น แม่โจ้ 2483

เนื้อหามีการเล่าถึงการศึกษาสภาพการเกษตรในชนบท การจัดตั้งสถานีทดลองการเกษตร เรื่องการปศุสัตว์สมัยก่อน มีประมวลภาพเหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2483-2484 นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนแม่โจ้ในสมัยนั้น
   หากสนใจเรื่องราวติดตามอ่านได้ที่ ทำเนียบรุ่น แม่โจ้ 2483

[..ดูแนะนำ E-Bookทั้งหมด..]