สายตรงผู้อำนวยการ
logomjumini
สืบค้นหนังสือ / วารสาร

logoebsco Single Search Service:

Keyword Title Author
logopulinet PULINET Search Service:

Keyword Title Author

ทรัพยากรห้องสมุด

ฐานข้อมูล

บริการออนไลน์

Library Publication

ข่าวสารและกิจกรรม

ฐานข้อมูล รัชกาลที่ 9

ชื่อฐานข้อมูล
หน่วยงานผู้จัดทำ    
พระราชประวัติและเหตุการณ์ร่วมสมัย 84 ปี
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
Link

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Link
 
ชั้นหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Link
 
หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมLink
 
คลังข้อมูลเกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานเครือข่าย Link 
พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ:
แหล่งรวมทุกความทรงจำของชาวไทยทุกคน
ความร่วมมือของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

 Link