สายตรงผู้อำนวยการ

แม่โจ้ปริทัศน์


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วยคอลัมน์และเนื้อหาเทคโนโลยีและวิชาการทางด้านการเกษตร วิทยาศาตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหารการจัดการ เศรษฐศาตร์ ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ข่าวสารรอบรั้วอินทนิล ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสัมภาษณ์พิเศษ

 


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2555

nm Sep-Oct-2012

 


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

nm Jul-Aug-2012

 


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2555

nm May-Jun-2012

 


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2555

nm Mar-Apr-2012

 


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

nm Jan-Feb-2012

 


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554

nm Nov-Dec-2011


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2554


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2554
nm_May-Jun-2011


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2554
nm_May-Jun-2011


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2554

nm_Mar-Apr-2011


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2553


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2553


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาาคม - มิถุนายน 2553

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาาคม - มิถุนายน 2553
วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2553วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
 

 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552

 


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2552
วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2552วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2552

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2552วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2552

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2552


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2552


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มันนาคม - เมษายน 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2550


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2550


 

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2550

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2550


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2550

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2550


วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550

วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ : ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550