สายตรงผู้อำนวยการ

การสืบค้นข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย


      อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือ Virtual Private Network (VPN) โดยสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลหนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS (TDC) หรือการใช้งานระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่