วิดีโอสาธิตการใช้โปรแกรม EndNoteX7

ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNoteX7 ได้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndnoteX7 2….