แจ้งเปลี่ยนแปลง username และ password สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โดยเปลี่ยนมาใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา  username ขึ้นต้นด้วย…