วิดีโอสาธิตการใช้โปรแกรม EndNoteX7

ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNoteX7 ได้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndnoteX7 2….

แจ้งเปลี่ยนแปลง username และ password สำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้

ห้องสมุดแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โดยเปลี่ยนมาใช้ Username และ Password เดียวกันกับการเข้าใช้ Internet ของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา  username ขึ้นต้นด้วย…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ

สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรจากบริษัท EBSCO และ บริษัท ELSEVIER ในวันวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560…

รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ (E-Journal)

รายชื่อวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ ฉบับออนไลน์ สามารถเข้าใช้ได้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 1 Acta Horticulturae    2 Agribusiness. An International…

ALIST OPAC Application

ALIST OPAC เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือ, ยืมต่อ, จอง และตรวจสอบข้อมูล ส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ซึ่งเป็นช่องทางที่ เพิ่มความสะดวกและรวดรวดในการใช้บริการต่าง…

เชิญชมนิทรรศการ Transforming museum

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ในหัวข้อ “Transforming museum” ผลงานนักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับนานาชาติ

การฝึกอบรม “การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับนานาชาติ” วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องช้องนาง (ชั้น 2)…

ผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น หัวข้อ Search: ค้นหาความหมาย…ที่ห้องสมุด

ผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Search: ค้นหาความหมาย…ที่ห้องสมุด” รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “The Poem…