สำนักหอสมุดรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว ที่ผ่านการตรวจประเมิน ปี 2560 ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประกาศโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่…

พิธีส่งมอบห้องสมุดก้อมเพื่อชุมชน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปันความรู้สู่ชุมชน โดยการนำ “ห้องสมุดก้อม” ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้บริการแก่ประชาชนบนรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-สันทราย (รถประจำทางสีเขียว)…

วิดีโอสาธิตการใช้โปรแกรม EndNoteX7

ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EndNoteX7 ได้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม EndnoteX7 2….

โครงการอบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยรองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต ณ…

การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

สำนักหอสมุดจัดการอบรมการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ…

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560…

สำนักหอสมุดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่…